[1]
А. Богачев, “Goods and Values”, topos, no. 1, pp. 54-65, Dec. 2015.