Хаўстовіч, Мікола. Даследаванні і матэрыялы: Літаратура Беларусі ХVІІІ–ХІХ ст. Т. 1–3. Warszawa, 2014–2017

  • Ігар Запрудскі

Аннотация

[па беларуску]

Chaŭstovič, Mikola. Studies and Materials: Literature of Belarus in the 18 th and 19th Centuries. Vol. 1–3. Warszawa, 2014–2017

Ігар Запрудскі / Іhar Zaprudzki

Хаўстовіч , Мікола . Даследаванні і матэрыялы: Літаратура Беларусі ХVІІІ–ХІХ стагоддзяў. Warszawa: Katedra Białorutenistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 2014. Т. 1. 300 с.; 2016. Т. 2. 300 с.; 2017. Т. 3. 360 с.

Скачивания

Данные скачивания пока не доступны.
Опубликован
2018-02-08
Раздел
Новая літаратура: агляды і рэцэнзіі